Energie en duurzaamheid

  • Geen gasaansluiting? Huur een propaantank

    2 juli 2018

    Propaan ken je waarschijnlijk als het goedje dat je koelkast of airconditioning koel houdt. Ook is het een belangrijk bestanddeel van autogas, oftewel lpg. Toch zijn er vele andere toepassingen waar je misschien nog niet aan had gedacht.  Niet alle woningen kunnen worden aangesloten op het aardgasnet. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je in een buitengebied woont. Bovendien moeten we volgens recente kabinetsplannen straks allemaal 'van het gas af', waardoor er alleen maar meer huishoudens bij zullen komen die een alternatief moeten zoeken voor het aardgasnet.

  • Energie en duurzaamheid: zonnepanelen

    21 juni 2017

    Het energieverbruik is tegenwoordig vaak het gesprek van de dag. Energie in de vorm van olie en gas, worden steeds duurder. We doen er alles aan om de energierekening te verlagen. Dat kunnen we in huis doen door het huis op de eerste plaats te gaan isoleren en wanneer dat is volbracht, kunnen we een andere goedkopere leverancier kiezen of zelf energie gaan opwekken. Isoleren en andere leverancier We kunnen eerst een expert laten komen die alles gaat berekenen.