Energie en duurzaamheid

  • Geen gasaansluiting? Huur een propaantank

    2 juli 2018

    Propaan ken je waarschijnlijk als het goedje dat je koelkast of airconditioning koel houdt. Ook is het een belangrijk bestanddeel van autogas, oftewel lpg. Toch zijn er vele andere toepassingen waar je misschien nog niet aan had gedacht.  Niet alle woningen kunnen worden aangesloten op het aardgasnet. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je in een buitengebied woont. Bovendien moeten we volgens recente kabinetsplannen straks allemaal 'van het gas af', waardoor er alleen maar meer huishoudens bij zullen komen die een alternatief moeten zoeken voor het aardgasnet.